Pitaj za cenu

Termeni și condiții

Ovaj dokument utvrđuje uslove i uslove pod kojima se ova veb lokacija može koristiti. Pristup i upotreba veb lokacije vrši se pod nadležnošću pravila i uslova navedenih u ovom dokumentu. Upotreba stranice podrazumeva prihvatanje ovih uslova, kao i preuzimanje odgovornosti u slučaju njihovog kršenja. Autorska prava na celokupnom sadržaju veb lokacija u potpunosti su u vlasništvu Wiren Noleko i ne mogu se koristiti ili kopirati bez pismenog odobrenja vlasnika.

Pristup sajtu

Tokom korišćenja veb stranice i usluga koje nudi, korisnik je dužan da se pridržava važećih zakona i da ne vrši kreiranje, hakovanje ili slične aktivnosti, koje mogu naštetiti dobrom funkcionisanju veb lokacije, servera ili informacione sigurnosti. Korisnik se obavezuje da neće menjati, kopirati, prenositi, prikazivati, objavljivati ili reprodukovati informacije na ovoj veb lokaciji i neće stvarati slične proizvode niti prodavati informacije ili usluge dobijene putem veb lokacije.

Korisnik snosi sve troškove povezane sa pristupom ovoj veb stranici, kao što su telefon ili internet.

Prava korisnika

Korisnici ove veb stranice imaju sledeća prava: istraživanje sadržaja www.wirennoleko.rs; reprodukcija, prevod ili upotreba objavljenih informacija, samo uz saglasnost izvora; umetanje veza na ovu veb stranicu na sopstvene stranice (kada su linkovi uključeni u komercijalne ili reklamne veb stranice, otvoriće se novi prozor za pregled veb lokacije); Osoba koja svoje odluke, postupke ili nedostatak postupaka temelji na informacijama sadržanim na ovoj veb stranici, preuzima punu odgovornost za pretrpljene gubitke.

Ograničenje odgovornosti

Svi podaci, slike i grafički elementi predstavljeni na ovoj stranici su informativnog karaktera. Oni se mogu promeniti u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja i ne predstavljaju ugovornu obavezu.

Autorska prava (Copyright)

Veb lokacija www.wirennoleko.rs je vlasništvo kompanije Wiren Noleko. Sadržaj veb stranice www.wirennoleko.rs – uključujući tekstove, slike, grafičke prikaze, dugmad, programe, elemente veb grafike, skripte i bilo koje druge podatke – vlasništvo je Wiren Noleko i zaštićen je Zakonom o autorskim pravima i Zakonom o prava intelektualne i industrijske svojine. Njihova kombinacija (dizajn sajta) je ekskluzivno vlasništvo kompanije Wiren Noleko i zaštićena je Zakonom o autorskim pravima i zakonima o intelektualnoj i industrijskoj svojini. Zabranjeno je kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, reprodukcija, kreiranje dokumenata izvedenih iz bilo koje informacije ili usluge, dobijene sa ili preko veb lokacije. Upotreba bilo kog od gore navedenih elemenata Wiren Noleko bez pismenog pristanka kažnjava se prema važećim zakonima. Zabranjen je prenos informacija dobijenih putem veb lokacije osobama ili odeljenjima konkurentskih kompanija.

Lični podaci

Prema zakonu br. 677/2001 za zaštitu osoba, u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja ovih podataka, modifikovanih i dodatih, kao i Zakona br. 506/2004 vezano za obradu ličnih podataka i zaštitu privatnosti u sektoru elektronskih komunikacija, Wiren Noleko ima obavezu da u sigurnim uslovima i samo za određene svrhe upravlja podacima koje su dostavili korisnici.

Zakonske obaveze

Uslovi korišćenja stranice podležu zakonu Republike Srbije. U slučaju spora, suditi će se sporazumno rešenje strana u roku od 30 dana od registracije žalbe. U slučaju da prijateljsko rešenje ne može biti postignuto, biće pozvan nadležni sud. Wiren Noleko garantuje korisniku ograničen pristup, u ličnom interesu, ovoj veb lokaciji i ne nudi pravo da je delimično preuzme ili modifikuje. ili celokupno veb mesto, da reprodukuje ceo ili njegov deo, kopirati, prodati / preprodati ili upravljati sajtom u bilo kojem drugom obliku, u komercijalne svrhe ili protivno interesima Wiren Noleko, bez dogovora pisanje firme.